Toiminta

Ammattiosaston tarkoituksena on koota toimialueensa sosiaali- ja terveysalan ammatillisen tutkinnon suorittaneet. Ammattiosaston tarkoituksena on toimia hyväksyttyjen ammattiosaston sääntöjen ja liiton toimielinten päätösten mukaisesti ammatillisena etujärjestönä.

Ammattiosasto noudattaa kahden kokouksen mallia, eli syyskokous pidetään marraskuun loppuun mennessä ja kevätkokous huhtikuussa. Tarvittaessa järjestetään ylimääräisiä kokouksia. Hallitus kokoontuu ennen vuosikokouksia sekä tarvittaessa, puheenjohtaja toimii hallituksen kokousten koollekutsujana. Hallitus hoitaa yhteydenpidon luottamusmiehiin,työsuojeluorganisaatioon,muihin järjestöihin, Tehyn alue-ja keskustoimistoon sekä työnantajiin.

Ammattiosasto pyrkii aktiivisesti seuraamaan ja valvomaan jäsentensä etuja yhdessä luottamusmiehen kanssa ja pyrkii vaikuttamaan ei sopimuksenvaraisiin asioihin. Paikallisen sopimis-ja neuvottelutoiminnan vahvistamiseksi ammattiosaston hallituksen ja luottamusmiehen tulee tehdä tiivistä yhteistyötä. Tehyn asemaan eri neuvottelupöydissä vaikuttaa sen vahvuus, jonka vuoksi jäsenhankintaan tulee tulevana vuonna kiinnittää erityistä huomiota. Jäsenhankinnan lisäksi tehostetaan tukitoimintavalmiutta.

Hallituksen jäseniä ja varajäseniä pyritään kouluttamaan hallinnon eri aloille. Ammattiosasto pyrkii resurssien mukaan järjestämään jäsenistölle koulutusta ja osallistumaan Tehyn aluetoimiston järjestämiin koulutustilaisuuksiin.